خدمات cnc سنگ اسپاد

ارایه ی خدمات منبت و سی ان سی سنگ

خدمات cnc سنگ اسپاد

ارایه ی خدمات منبت و سی ان سی سنگ

اجرای خدمات cnc سنگ کربل بوردر ستون سر ستون حاشیه قرنیز شومینه ابنما نمای ساختمان سر در ورودی ساختمان

بایگانی
آخرین مطالب
  • ۰
  • ۰

border stone

بوردر یا حاشیه ی منبت سنگ کاربردهای زیادی در صنعت ساختمان و تزیینات داخلی دارد.
من جمله کاربرد ان در نمای ساختمان سردرورودی حاشیه ی دور درب و اسانسور قرنیز و زیر پله .
و در بخش تزیینات داخلی قاب ایینه سنگی تاج شومینه رو شویی ابنما و پایه های تزیینی و پایه چراغ
  • behnaz yousefi